Lijnmarkt 30 3511 KJ Utrecht KVK 3404592

Categories

Flickr Photogallery

Subscribe Newsletter

subscribe with FeedBurner

Zonnepanelen en zonne-energie

  • mei 3, 2017 at 1:49 pm

Zonnepanelen en zonne-energieDe zon is een onuitputtelijke bron van energie. Net als bijvoorbeeld windenergie noemen we energie uit deze onuitputtelijke bronnen hernieuwbare energie. De energie van de zon bereikt de aarde in de vorm van licht en warmte. Er is meer dan genoeg om de hele wereld van energie te voorzien. De zon geeft jaarlijks 9.000 keer meer energie dan we met de hele wereldbevolking verbruiken. Met gebruik van zonne-energie hebben we niet de zorgen dat de energievoorraad opraakt. Bovendien weten we dat de kosten om zonne-energie te gebruiken, alleen maar zullen dalen, terwijl de kosten om bijvoorbeeld aardgas en kolen te winnen, alleen maar zullen stijgen.

Met behulp van zonnepanelen kunnen we die zonne-energie omzetten in elektrische energie. Dit noemen we ook wel zonnestroom. Verder wordt zonne-energie gebruikt om water te verwarmen in zonneboilers.

De techniek om zonnestroom op te wekken met zonnepanelen, is nog relatief nieuw, maar ontwikkelt zich snel. Er zijn steeds meer verschillende systemen die op het dak van woningen en bedrijfsgebouwen kunnen worden geplaatst of geïntegreerd worden in bijvoorbeeld dakbedekking of gevels. Ook de opbrengst per zonnepaneel is de afgelopen jaren sterk gestegen. De nieuwste generatie zonnepanelen levert drie keer zoveel zonnestroom als de eerste zonnepanelen die Solarmodules in de jaren negentig plaatste.

Hoe werken zonnepanelen?

Op een paneel zijn zonnecellen aangebracht die meestal zijn gemaakt van silicium. Dit materiaal heeft als eigenschap dat het daglicht kan omzetten in elektrische energie. Dit wordt ook wel Photo Voltaic oftewel PV genoemd. Een gemiddeld paneel levert per jaar gemiddeld 80 kWh op per m2 . Wanneer een gezin bijvoorbeeld 3 panelen installeert levert dat per jaar 500 a 600 kWh op, dat is al gauw 15% van het jaarlijks verbruik.

Die elektrische spanning moet worden omgezet in wisselspanning ‘230 V` zodat u gebruik kunt maken van uw zonnestroom. Dit wordt gedaan door middel van een omvormer. De omvormer wordt vervolgens aangesloten op het stroomnet. Doordat de omvormer wordt aangesloten op het stroomnet wordt de stroom toegevoegd aan het stroomnet van het huis. Maar wanneer meer stroom wordt opgewekt dan op dat moment wordt gebruikt, kan de overtollige energie worden terug geleverd aan het openbare stroomnet. Hieronder ziet u de werking van zonnepanelen schematisch weergegeven.

Zonnepanelen voor het bedrijfsleven

Het klimaat voor de toepassing van zonnepanelen voor uw bedrijf is gunstig. De investeringskosten dalen, terwijl de energieprijzen stijgen. Ook voor uw bedrijf kan de rekensom positief uitvallen.